Учебная работа № 03998. «Диплом Разработка мероприятий по управлению активами и пасивами ООО «ПРОСТОР»

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 03998. «Диплом Разработка мероприятий по управлению активами и пасивами ООО «ПРОСТОР»

Количество страниц учебной работы: 59
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 8
1.1. Определение оборотных активов 8
1.2. Модели управления текущими активами и пассивами 11
1.3. Состав оборотных активов и методика управления ими 13
2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В
ООО «ПРОСТОР» 21
2.1 Организационно-правовая и социальная характеристика объекта исследования 21
2.3. Анализ управления материальными ресурсами ООО «ПРОСТОР» 26
2.4. Анализ управления дебиторской задолженностью ООО «ПРОСТОР» 30
2.5. Анализ управления денежными средствами ООО «ПРОСТОР» 33
2.6. Анализ управления платежеспособностью ООО «ПРОСТОР» 35
3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕФФКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАСИВАМИ ООО «ПРОСТОР» 41
3.1. Теоретическое обоснование анализа и управления оборотными активами 41
3.2. Изменение структуры необоротныхактивов предприятия, уменшение заемного капитала 44
3.3. Мероприятия направление на улучшение деятельности предприятия 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 58

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.Учебная работа № 03998. "Диплом Разработка мероприятий по управлению активами и пасивами ООО «ПРОСТОР»
Форма заказа готовой работы

  Форма заказа готовой работы

  --------------------------------------

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Выдержка из похожей работы

  Основні засоби,До них відносяться засоби праці, що
  належать підприємству, в натуральній формі з терміном служби більше одного року
  і вартістю понад 15 неоподаткованих мінімуми доходів громадян.

  2,Нематеріальні активи,До них відносяться придбані
  підприємством права користування окремими природними ресурсами (землею, водою і
  т,п.), виробничими зразками, товарними знаками, об’єктами виробничої і
  інтелектуальної власності (патенти, «ноу-хау», авторські права і т,п.) і інші
  аналогічні майнові права.

  3,Довгострокові фінансові вкладення (фінансові
  інвестиції),До них відносяться довгострокові (на термін більше одного року)
  фінансові вкладення до статутних фондів спільних підприємств, а також в
  різноманітні фондові і грошові інструменти (акції, облігації, депозитні внески
  і т,п.).

  4,Інші види необоротних активів,До них відносяться
  незавершені капіталовкладення, устаткування, призначене до установки, і деякі
  інші їх види.

  У складі оборотних активів виділяють:

  1,Запаси товарно-матеріальних цінностей (матеріальні
  оборотні активи),До них відносяться виробничі запаси (сировина, матеріали, пальне
  і т,д.), незавершене виробництво, запаси малоцінних і швидкозношуючихся
  предметів (засоби праці з терміном експлуатації до одного року і вартістю до 15
  неоподаткованих мінімумів доходів громадян), запаси готової продукції (на
  підприємствах торгівлі — запаси товарів).

  2,Дебіторська заборгованість (розрахунки з
  дебіторами)»