Учебная работа № 69926. «Курсовая Анализ организационно-технического и других условий производства

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 69926. «Курсовая Анализ организационно-технического и других условий производства

Количество страниц учебной работы: 30
Содержание:
Содержание

Введение 3
1. Теоретические основы экономического анализа технико-экономического уровня производства 6
1.1 Экономическое содержание процесса исследования технико-экономического уровня производства 6
1.2. Методы изучения технико-экономического уровня производства предприятия 8
1.3. Классификация показателей анализа технико-экономического уровня производства 10
2. Оценка показателей технического и организационного развития предприятия 13
2.1 Анализ показателей научно-технического уровня производства 13
2.2 Анализ показателей уровня организации производства и труда 21
2.3. Анализ показателей управления хозяйственной деятельностью 25
Список использованной литературы 30

Список использованной литературы

1. Аудит предприятия. Учебное пособие /Сост. В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев М.: Дело, 2006. – 145 с.
2. Аудит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.И.Подольского.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 164 с.
3. Баканов М.Л., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2004 – 253 с.
4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л. П. Белых.: М., Банки и биржи, ЮНИТИ. – 2003. – 364 с.
5. Гиляровская Л.Т., Спицын А.А. Анализ и оценка комплексных результатов операционной деятельности // Современный бухучет. – 2005. – № 3. – с. 14-18
6. Ефимова О. В. Финансовый анализ. / 4-е изд. перераб. и доп. М., Бухгалтерский учет. — 2003. – 354 с.
7. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. – М.:ИНФРА-М, 2005. – 132 с.
8. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности, -М. Проспект. — 2004. – 103 с.
9. Крылов Э. И., Варжапетян А. Г. Экономическое содержание и методы изучения технико-экономического и организационного уровней производства. — СПб.: СПбГУАП. — 2003. — 117 с.
10. Крылов Э. И., Власова В. М., Горбашко Е. А. Организация производства и качество продукции. — СПб.: — СПбГУАП. — 2003. – 211 с.
11. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности для бухгалтера и руководителя. – М.: Налоговый вестник. – 2003. – с.435
12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, -М., Инфра-М, 2003. – 154 с.
13. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – 2-е изд. Перераб. и доп.. –М.: Финансы и статистика. 2001. – 210 с.
14. Словарь по экономике: Пер. с англ. / Под ред. П. А. Ватника. СПб., Экономическая школа. – 2005. – 560 с.

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.Учебная работа № 69926. "Курсовая Анализ организационно-технического и других условий производства
Форма заказа готовой работы

  Форма заказа готовой работы

  --------------------------------------

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Однією з таких функцій являється
  вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і
  тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.
  Наступна функція аналізу — контроль за виконанням планів і управлінських
  рішень, за економічним використанням ресурсів,Центральна функція аналізу
  — пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення
  передового досвіду і досягнень науки і практики,Також інша функція
  анализу — оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів,
  досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей,І
  накінець — розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі
  господарської діяльності.
  Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники
  і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення
  ефективного використання ресурсів,Банки для оцінки умов надання кредиту
  і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання
  платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у
  бюджет і т.п,Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників
  підприємства,Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і
  використання засобів підприємства,Ця інформація представляється в балансі
  підприємства,Основними чинниками, що визначають фінансовий стан
  підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру
  виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-
  друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів),Сигнальним
  показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність
  підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти
  платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу,
  вносити платежі в бюджет,В аналіз фінансового стану підприємства входить
  аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв’язок і
  структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості;
  аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п,Розділ І,Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність,Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів
  характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних
  факторів,Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання
  ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці,
  об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих
  оборотних засобів»